Ivo T. Havlů

překladatel

Představení:

Zjistěte víc

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (JUDr.). 1968-69 byl zaměstnán v nakladatelství Harcourt, Brace and World, Inc. v New Yorku. Většinu života se věnoval práci hudebního spisovatele. Autor písňových textů a muzikálových libret (Pohádka mého života, 1982, hudba Z. Marat; Za hranice všedních dnů, hudba Z. Marat, 1978; Vzpoura andělů, podle A. France, hudba V. Hála, 1977; Malá noční hudba, hudba H. Macourek, 1967; Noc je můj den, spoluautor M. Pávek, hudba M. Vacek, 1965). Také v překladatelské činnosti z angličtiny, méně z němčiny, se zaměřoval na divadelní hry a muzikály. Přeložil více než 40 děl z angloamerické divadelní literatury (zvláštní pozornost věnoval tvorbě N. Simona) a přes 20 děl hudebnědramatických (muzikálů i oper). Ve spolupráci s manželkou Atyou Havlů překládal také z češtiny do angličtiny (V. Čtvrtek: The Little Chalk Man – Čáry máry na zdi, 1970) a z němčiny do angličtiny.

Kontakt: