Miroslav Horníček

spisovatel, dramatik, herec a režisér

Představení:

Zjistěte víc

Jako všestranná umelecká osobnost patrí dnes Miroslav
Hornícek k ceským legendám divadla a televizní zábavy, a i když se sám ke svým  lmovým rolím vyjadroval s ironickým nadhledem, zaradil se i mezi významné osobnosti ceskoslovenské kinematogra e. Jeho osobnost v sobe slucuje nekolik profesí. Je hercem, prozaikem, ale i autorem dramatickým, režisérem, stejne jako lidsky moudrým, laskavým humorem obdareným pruvodcem celé rady televizních poradu.

Jeho umelecká dráha zacala v Plzni, kde jako student ochotnicil. Láska k divadlu zvítezilanad existencní jistotou úredníka a tak zakotvil v roce 1941 de nitivne u divadla. Nejprve v Mestském divadle v Plzni a tesne po osvobození v Praze. Vetrník, Divadlo satiry a v roju 1949 je prijat do Národního divadla. Odehrál v nem nemálo rolí. Ty mu ostatne posloužily i jako dobrá škola pro jeho následnou spolupráci s J. Werichem v Divadle ABC. Tady hrál napríklad Terentia Bulvu (Ceasar), Androkla (Androkles a lev), Le Gouce (Husari).
Na této scéne také soucasne zacíná nová kapitola jeho tvurcího života. Partnerství s Werichem mu otevrelo možnost i k vlastní seberealizaci mimo oblast tzv. repertoárových divadel. Zacíná konferovat estrádní porady spolu s Jirím Suchým a Jirím Šlitrem v kavárne Vltava, hostuje v Semaforu ve hre Clovek z pudy. Po odchodu Jana Wericha z divadla ABC si zacíná vytváret vlastní autorské zázemí i nové partnerské. Tentokráte s Milošem Kopeckým. Se svou hrou Tvrdák, v níž hrál spolu s Milošem Kopeckým, slavil celou radu úspechu v celé republice.
V roce 1965 se také vrací do Semaforu, jehož je stálým hostem. V roce 1967 moderuje Kinoautomat, v nemž soucasne i hraje. Je to období i Horníckovy prozaické cinnosti – píše Dobre utajené housle, následují Javorové listy, Listy z Provence a další. Vznikají i hry – Dva muži v šachu, Malá nocní inventura, Rozhodne nesprávné okno a k tomu řada rolí divadelních,  lmových (Kam cert nemuže. Smrt za oponou), televizní Hovory H a dále jako herec i režisér hostuje v divadle ABC Praha, Semaforu, SD Bmo, DVÚ Hradec Králové a v Divadle J. K. Tyla v Plzni.
V rámci televizní ankety Týtý byl Miroslav Hornícek v roce 1997 uveden do Síne slávy, ve stejném roce získal i Cenu  álie za mimorádný prínos jevištnímu umení, následovalo i cestné obcanství v rodné Plzni (1998). V roce 2000 pak obdržel státní vyznamenání, Medaili za zásluhy v oblasti kultury.
Na konci života se Miroslav Hornícek potýkal s četnými zdravotními problémy a byl nekolikrát hospitalizován, zemřel v nemocnici v Liberci 15. února 2003 ve veku 84 let.

Kontakt: