Dva muži v šachu

29

Květen

O hře

Hra DVA MUŽI V ŠACHU je nadčasové dílo, které je možné umístit do jakékoli doby a na jakékoli místo. Autor jej však umisťuje do Itálie 18. století. Tehdy byla tato země rozdrobena na mnoho malých feudálních státečků.
Kdesi v zapadlém koutě krásné Itálie v jedné stáji žijí dva vojáci, důstojníci, šlechtici, stratégové Marcello a Giacomo. Jak jim velí rodová příslušnost a tradice, jsou odvěkými nepřáteli. Jsou to soupeři, kteří mají své principy, svá stanoviska, ješitnost a pýchu, ale zároveň je to jejich soužití a střetávání sbližuje.
Do života obou šlechticů vstupují dvě ženy: Bianca a Giulietta. Nejsou to žádné dámy velkého světa, patří na venkov, ale vůbec nejsou naivní a hloupé. Velice dobře vědí, co chtějí a také to krok za krokem, s jistotou sobě vlastní, uskutečňují.
Přirozeně musí dojít ke střetu, z něhož odchází poražena mužská zatvrzelost a pýcha. Ta končí u prázdného talíře a vypité lahve. Bianca s Giuliettou, ozbrojeny svými půvaby, selským rozumem, úsměvem a navíc plnými košíky jídla mají nad muži naprostou převahu.
Přenesme se tedy společně do slunné Itálie, máme století osmnácté a nad námi se klene azurové nebe bez mráčku…

Slavnostní premiéry:

29. 5. 2019 a 30. 5. 2019 v 19:00
“Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura z.s., Krátkého 1, Praha 9.” .